TMR za rok 2015/16 s rastom výnosov 14,5%

28. februára 2017
TMR za rok 2015/16 s rastom výnosov 14,5%
TMR za rok 2015/16 s rastom výnosov 14,5%

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (28. február 2017) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) vykázala za finančný rok 2015/16 14,5% rast celkových výnosov v objeme 81,2 mil. EUR.

Spoločnosť TMR, regionálny líder v prevádzkovaní horských stredísk a poskytovaní služieb turistického ruchu, dnes zverejnila ročné výsledky za finančný rok 2015/16 – obdobie od 1. novembra 2015 do 31. októbra 2016. Konsolidované výnosy TMR narástli 14,5% na 81,2 mil. EUR, pričom prevádzkový zisk EBITDA sa zlepšil o 2,9% na celkových 25,1 mil. EUR.

„Faktom je, že zima 2015/16 nepriniesla priaznivé mrazivé teploty umožňujúce zasnežovanie už na začiatku sezóny a nedá sa povedať, že by bolo dostatok prírodného snehu, obzvlášť v prvej polovici zimnej sezóny. Napriek tomu sme boli schopní ponúknuť našim klientom najviac kilometrov zjazdoviek a dobré podmienky pre zimné športy, čím sme dosiahli aj nárast návštevnosti. Naše hotely boli už tradične plne obsadené počas vrcholových termínov ako Silvester a „zlatý týždeň”, ako aj počas jarných prázdnin. Sezóna bola relatívne dlhá, so silnými veľkonočnými sviatkami a trvala až do konca apríla. V minulej sezóne sme spustili mobilnú aplikáciu Gopass, ktorá prispela k vyše 20% rastu online predaja skipasov. Leto v Tatrách bolo rekordné, čo sa návštevnosti týka, aj vďaka nepriaznivej bezpečnostnej situácii v zahraničných dovolenkových destináciách a faktu, že rezervácie letných dovoleniek začali skôr ako v predchádzajúcom roku. Pozitívnym výsledkom tiež pomohli naše doplnkové služby v obchodoch, požičovniach a gastronómii, orientované na kvalitu, ďalej zvýšený predaj sezónnych lístkov aj vďaka výhodnému predpredaju Šikovná sezónka, či efektívny marketing prostredníctvom programu Gopass. Okrem toho nárastom pomohli aj atrakcie a eventy organizované v našich strediskách ako Ľadový dóm a Medvedie dni na Hrebienku alebo mimoriadne úspešný Svetový pohár žien, ktorý sa po 32 rokoch podarilo zorganizovať v Jasne“, komentoval výsledky Bohuš Hlavatý, CEO a predseda predstavenstva TMR.

Zaznamenali sme nárasty v počte osobo-dní v Horských strediskách (+9,9%) v zimnej ako aj v letnej sezóne. Rastúca návštevnosť v Horských strediskách a vyššie výdavky na návštevníka hlavne v Zábavných parkoch (+6,2%) boli hlavnými faktormi dvojciferného percentuálneho rastu tržieb. Celkový počet návštevníkov Horských stredísk bol 2,1 mil. a do Zábavných parkov prišlo spolu 784 tis. návštevníkov. Navyše dlhotrvajúci efekt z intenzívnych investičných projektov do rozvoja tatranských stredísk a hotelov z minulých období v celkovej výške 206 mil. EUR do konca roku 2015 sa odrazil na výsledkoch Skupiny aj v minulom roku a odôvodnil zvýšenie cien skipasov a vstupov. Priemerná tržba v Horských strediskách sa však medziročne znížila (-4,3%) kvôli zvýšenému zvýhodnenému predaju skipasov cez e-shop. Okrem zvýšenia priemernej tržby na návštevníka v zábavných parkoch (+6,2%) sa TMR podarilo navýšiť výdavky návštevníkov aj v doplnkových službách najmä v Športových službách a obchodoch (17,7%).

Počas roka TMR preinvestovalo 24 mil. EUR, z ktorých väčšina smerovala do infraštruktúry, ubytovacích kapacít, atrakcií a doplnkových služieb v našich slovenských strediskách. V rámci projektov modernizácie Sliezskeho zábavného parku sme v lete otvorili prvé nové atrakcie.

Podrobné výsledky segmentov:

Hory a zábavné parky

Vďaka vysokej úrovni poskytovaných služieb, ktoré prilákali znova vyšší počet návštevníkov hlavne v Horských strediskách aj napriek miernejšej a suchšej zimnej sezóne, hlavný segment Hory a zábavné parky, ktorý zahŕňa subsegmenty Horské strediská, Zábavné parky, Reštauračné zariadenia a Športové služby a obchody, zaznamenal medziročný 14,2% nárast celkových výnosov na úroveň 60,449 mil. EUR (52,951). Horské strediská rástli vo výnosoch 13,3%. Zábavné parky si zlepšili výnosy o 14,3%, subsegment Reštauračné zariadenia vykázal rast 11,1% a  pričom Športové služby a obchody vykázali zlepšenie o 29,4%. Prevádzkový zisk segmentu pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) sa udržal na úrovni z predošlého roka na 19,593 mil. EUR (19,669), z čoho vyplýva, že prevádzková rentabilita meraná podľa EBITDA marže dosiahla 32,4% (37,2).

Horské strediská

Vďaka úspešnej zimnej a letnej sezóne 2015/16 najmä v Tatrách  Skupina dosiahla 13,3% rast výnosov Horských stredísk na 34,120 mil. EUR (30,118). Úspešná zimná a letná sezóna 2015/16 v Tatrách  pritiahli do stredísk vyšší počet návštevníkov, ktorí prispeli k rastu výnosov. Priemerná tržba na návštevníka tentoraz poklesla napriek zdražovaniu skipasov na pokladni. Elektronický predaj skipasov cez program GOPASS dostupný v strediskách Jasná a Vysoké Tatry medziročne vzrástol o 56% v počte predaných lyžiarskych dní (osobo-dní) a celkovo sa podieľa na tržbách z predaja skipasov v tatranských strediskách s 22%. Najvýraznejšie narástol predaj celosezónnych skipasov, až o 47% v počte predaných kusov, z ktorých väčšinu si klienti kúpili ešte v predpredaji ako Šikovnú sezónku. Stredisko SON bolo počas letnej sezóny mimo prevádzky. Ukazovateľ EBITDA Horských stredísk sa udržal na takmer rovnakej úrovni ako predošlý rok, na 12,510 mil. EUR (12,566), čím Horské strediská dosiahli prevádzkovú rentabilitu 36,7% (41,7).

Zábavné parky

Za minulý finančný rok dosiahli výnosy nárast 14,3%  a výšku 10,527 mil. EUR (9,207). Rast výnosov bol spôsobený nárastom priemernej tržby na návštevníka, pričom celková návštevnosť sa medziročne takmer nezmenila.  K rastu výnosov tiež prispeli nové atrakcie v oboch parkoch.  Ukazovateľ EBITDA klesol o 6,3% na 3,735 mil. EUR (3,988) najmä kvôli zvýšeným prevádzkovým nákladom spojeným s novými atrakciami v SZP. Prevádzková rentabilita Zábavných parkov celkovo klesla na 35,5% (43,3%).

Reštauračné zariadenia

Celkové výnosy subsegmentu dosiahli 11,132 mil. EUR (10,018), čo znamená  nárast o 11,1%. Prevádzková rentabilita tohto subsegmentu dosiahla 21,6% (23,7), pričom EBITDA sa zlepšila na 2,402 mil. EUR (2,379). Úspešnosť tohto subsegmentu do istej miery priamo závisí od úspešnosti stredísk, keďže ide o doplnkové služby v Horských strediskách a Zábavných parkoch. Zvýšená návštevnosť v strediskách, vyššie priemerné výdavky na návštevníka, ako aj početné marketingové eventy počas roka prispeli k pozitívnym výsledkom subsegmentu.

Športové služby a obchody

Výnosy tiež nasledovali rastový trend a dosiahli 29,4% rast na úroveň 4,670 mil. EUR (3,608). Ukazovateľ výkonnosti EBITDA sa zlepšil o 28,4% na 946 tis. EUR (737) a prevádzková rentabilita subsegmentu dosiahla 20,3% (20,4).

Hotely

Hotely ukončili fiškálny rok s výnosmi vo výške 19,910 mil. EUR (16,751), čo je nárast o 18,9%. Okrem vyššej priemernej obsadenosti (+1,7 p.b.) a ADR hotelového portfólia (+4,9%), k vyšším výnosom hotelov prispeli aj  synergické efekty s Horskými strediskami a Tatralandiou, budovanie vzťahov s klientmi prostredníctvom programu GOPASS a efektívny marketing. K výsledkom tiež prispela maximálna obsadenosť hotelov hlavne vo vrcholových termínoch, ako obdobie Nového roka a „zlatý týždeň“ (24.12.-6.1.), rekordné leto v Tatrách aj vďaka nepriaznivej bezpečnostnej situácii v zahraničných dovolenkových destináciách a fakt, že rezervácie letných dovoleniek začali skôr ako v predchádzajúcom roku. Obsadenosť počas niektorých júlových a augustových týždňov sa približovala k maximu.  Ukazovateľ EBITDA mierne poklesol o 1,8% na 4,402 mil. EUR (4,482), čomu zodpovedá EBITDA marža 22,1% (26,8).

Realitné projekty

Výnosy dosiahli úroveň 0,843 mil. EUR (1,213). Na porovnateľnej úrovni výnosy narástli o 665 tis. EUR.  Zisk z predaja rekreačných nehnuteľností –  v uplynulom roku z predaja 29 bungalovov Holiday Village Tatralandia a deviatich apartmánov Chalets Jasná  de Luxe Centrum –  dosiahol 770 tis. EUR. EBITDA sa tak zvýšila na  1,116 mil. EUR (0,259) s EBITDA  maržou 132,5% (21,4).

Finančná pozícia

Účtovná hodnota celkového majetku ku koncu obdobia bola 375,701 mil. EUR (360,921). Dlhodobý majetok sa znížil na 308,365 mil. EUR (313,766) najmä kvôli skráteniu doby splatnosti poskytnutých úverov na menej ako jeden rok. Účtovná hodnota vlastného imania činí 106,003 mil. EUR (103,331). Celková zadlženosť Skupiny dosiahla 229,805 mil. EUR (222,421). Z toho vydané dlhopisy sú vo výške 184,702 mil. EUR. Bankové úvery Skupiny ku koncu obdobia mali hodnotu 45,103 mil. EUR.

Výhľad

Manažment očakáva pokračujúce pozitívne efekty z kapitálových investícií predchádzajúcich období v celkovej hodnote 230 mil. EUR na nasledujúci finančný rok ako aj na ďalšie obdobia, čo sa týka zvyšujúcej sa návštevnosti, výdavkov návštevníkov v strediskách a rastúcu obsadenosť v hoteloch najmä mimo sezón. Rozbiehajúca sa aktivita v segmente Realitné projekty by mala pokračovať aj v nasledujúcich obdobiach, čo by malo priniesť dodatočné výnosy a príjmy nielen v tomto segmente, ale aj v segmente Hotely a v doplnkových službách obchodov a gastro prevádzok. Postupná realizácia projektov modernizácie Sliezskeho zábavného parku (SZP) a strediska SON by mala priniesť výsledky vo forme rastúcej návštevnosti a priemerných výdavkov na návštevníka už v nasledujúcom období v prípade SZP a v ďalších obdobiach aj v stredisku SON. V najbližších obdobiach sa TMR bude naďalej sústreďovať na využívanie intersegmentových synergií, manažment kvality, využívanie inovatívnych informačných technológií, zvyšovanie kvality ponúkaných služieb a svojho ľudského kapitálu a na aktívnu obchodnú politiku aj prostredníctvom programu GOPASS.

Ročná správa TMR 2015/16 je od 28. februára 2017 dostupná na www.tmr.sk.
_________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje  stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horský hotel Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2016 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 230 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.