TMR za rok 2016/17 s rastom výnosov 18,1%

28. februára 2018
TMR za rok 2016/17 s rastom výnosov 18,1%
TMR za rok 2016/17 s rastom výnosov 18,1%

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (28. február 2018) – Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) vykázala za finančný rok 2016/17 18,1% rast celkových výnosov v objeme 95,9 mil. EUR.

Spoločnosť TMR, regionálny líder v prevádzkovaní horských stredísk a poskytovaní služieb turistického ruchu, dnes zverejnila ročné výsledky za finančný rok 2016/17 – obdobie od 1. novembra 2016 do 31. októbra 2017. Konsolidované výnosy TMR narástli 18,1% na 95,9 mil. EUR, pričom prevádzkový zisk EBITDA sa zlepšil o 25,5% na celkových 31,5 mil. EUR.

„Zima 2016/17 bola veľmi silná, s ideálnymi snehovými podmienkami väčšinu sezóny, končiac silnou Veľkou nocou a lyžovačkou v Tatrách aj počas apríla, čo sa odrazilo na náraste návštevnosti. Hotely TMR boli počas vrcholových termínov už tradične vyťažené na maximum. Pomohol nám aj bezkonkurenčný produkt Šikovná sezónka, ktorý využíva väčšina celosezónnych klientov. Highlightom vo Vysokých Tatrách bola ponuka Grandhotela Praha, ktorý prvé leto ponúkol svoj komfort pre klientov v nových renovovaných izbách a  v Nízkych Tatrách sme obohatili ponuku o nový Hotel Pošta. V letnej sezóne sme verejnosti veľkolepo sprístupnili úplne vynovený poľský park Legendia s množstvom atrakcií, novou tematizáciou a brandom. Najväčším lákadlom bola nová unikátna horská dráha Lech coaster. K výsledkom prispeli aj naše produkty a služby šité na mieru klientov cez program Gopass. Preto chceme aj naďalej motivovať klientov, aby sa registrovali do tohto vernostného programu. Ku koncu finančného roka evidujeme až 665 tisíc registrovaných klientov, nárast o 44%, k čomu pomohla aj naša mobilná aplikácia Gopass. Elektronický nákup skipasov a vstupov do parkov cez e-shop Gopass pokračuje v rastúcom trende a v minulom roku prispel 24% k celkovým predajom v Tatrách, pričom sa medziročne zlepšil o 15%. Pozitívne hodnotíme spoluprácu so všetkými ubytovacími subjektmi, ktoré využívali našu službu skipasov ´na vankúš´ ako aj spoluprácu s regionálnymi Oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Prevádzku našich stredísk a parkov sme pravidelne podporovali našimi už tradičnými eventami a atrakciami, ako populárny Ľadový dóm na Hrebienku. V našom segmente Realitné projekty sme vlani pozorovali výrazné oživenie. Predávali sme bungalovy Holiday Village Tatralandia, Chalets Jasná de Luxe na Otupnom a v novom Hoteli Pošta**** sme úplne vypredali apartmány určené na predaj. Tiež sme dokončili prvú fázu projektu Centrum Jasná s dvojpodlažnou budovou so zázemím služieb pre návštevníkov. Čo sa týka investícií do rozvoja, v minulom roku sme preinvestovali 65 mil. EUR. Z toho 44 mil. EUR smerovalo do projektov modernizácie našich poľských projektov – strediska Szczyrk a  Sliezskeho zábavného parku Legendia“, komentoval výsledky Bohuš Hlavatý, CEO a predseda predstavenstva TMR.

Zaznamenali sme nárasty v počte osobo-dní v Horských strediskách (+7,8%) na 2,286 mil. najmä v zimnej sezóne. V zábavných parkoch sa počet návštevníkov zvýšil o 9,0% na 855 tis. Rastúca návštevnosť a vyššie výdavky na návštevníka v Horských strediskách (+3,3%) a v Zábavných parkoch (+9,6%) boli hlavnými faktormi dvojciferného percentuálneho rastu tržieb. Navyše dlhotrvajúci efekt z intenzívnych investičných projektov do rozvoja tatranských stredísk a hotelov z minulých období v celkovej výške 230 mil. EUR do konca roku 2016 sa odrazil na výsledkoch Skupiny aj v minulom roku a odôvodnil zvýšenie cien skipasov a vstupov, aj keď priemerná tržba zo skipasov zakúpených cez e-shop sa medziročne nezmenila. Okrem zvýšenia priemernej tržby na návštevníka sa TMR podarilo navýšiť výdavky návštevníkov aj v doplnkových službách ako Reštauračné zariadenia (+7,1%) a Športové služby a obchody (+11,3%), čím sa podiel výnosov týchto segmentov na celkových výnosov Skupiny opäť zvýšil. Na výsledkoch sa tiež prejavil predaj v rámci dokončených realitných projektov.

Počas roka TMR preinvestovalo 65,1 mil. EUR. TMR v uplynulom roku zameriavalo svoju investičnú pozornosť najmä na poľské lyžiarske stredisko Szczyrk a Sliezsky zábavný park Legendia, kde preinvestovali spolu vyše 44 mil. EUR. Na Slovensku investície smerovali najmä do realitných projektov a infraštruktúry.

Podrobné výsledky segmentov:

Hory a zábavné parky
Vďaka vysokej úrovni poskytovaných služieb, ktoré prilákali znova vyšší počet návštevníkov v horských strediskách ako aj v zábavných parkoch, hlavný segment Hory a zábavné parky, ktorý zahŕňa subsegmenty Horské strediská, Zábavné parky, Reštauračné zariadenia a Športové služby a obchody, zaznamenal medziročný 12,1% nárast celkových výnosov na úroveň 67,789 mil. EUR (60,449). Vďaka rastúcej návštevnosti a priemerným tržbám na návštevníka všetky subsegmenty vykázali rasty vo výnosoch. Horské strediská rástli vo výnosoch 6,1%. Zábavné parky si zlepšili výnosy o 18,5%, subsegment Reštauračné zariadenia vykázal rast 19,5%,  pričom Športové služby a obchody vykázali zlepšenie o 24,2%. Prevádzkový zisk segmentu pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) sa zvýšil o 24,1% a dosiahol 24,324 mil. EUR (19,593), z čoho vyplýva, že prevádzková rentabilita meraná podľa EBITDA marže dosiahla 35,9% (32,4).

Horské strediská
Najmä vďaka úspešnej zimnej 2016/17 Skupina dosiahla 6,1% rast výnosov Horských stredísk na 36,214 mil. EUR (34,120). Úspešná zimná a stabilná letná sezóna 2016/17 pritiahli do stredísk vyšší počet návštevníkov, ktorí míňali v priemere viac ako predchádzajúci rok, čo prispelo k rastu výnosov. Elektronický predaj skipasov cez program GOPASS dostupný v strediskách Jasná a Vysoké Tatry medziročne vzrástol o 15% v počte predaných lyžiarskych dní (osobo-dní) a celkovo sa podieľa na tržbách z predaja skipasov v tatranských strediskách s 24%. Najvýraznejšie narástol predaj 7-dňových skipasov v počte predaných kusov, a to o 100%. Pokračoval rastúci predaj celosezónnych skipasov, ktorý sa zvýšil o 35%, z ktorých väčšinu si klienti kúpili ešte v predpredaji ako Šikovnú sezónku. Tiež sa zvýšil predaj 1-dňových (+23%) a 6-dňových skipasov (+13%). Stredisko Szczyrk bolo počas letnej sezóny mimo prevádzky. Ukazovateľ EBITDA Horských stredísk sa zvýšil oproti predchádzajúcemu roku o 23,2% na 15,410 mil. EUR (12,510), čím Horské strediská dosiahli prevádzkovú rentabilitu 42,6% (36,7).

Zábavné parky
Za minulý finančný rok dosiahli nárast 18,5%  a výšku 12,473 mil. EUR (10,527). Rast výnosov bol spôsobený nárastom návštevnosti a priemernej tržby na návštevníka.  K rastu výnosov tiež vo veľkej miere prispela modernizácia Legendie s novými atrakciami. Ukazovateľ EBITDA sa zvýšil o 26,5% na 4,724 mil. EUR (3,735). Prevádzková rentabilita Zábavných parkov celkovo stúpla na 37,9% (35,5%).

Reštauračné zariadenia
Celkové výnosy subsegmentu dosiahli 13,302 mil. EUR (11,132), čo znamená  nárast o 19,5%. Každoročný rast potvrdzuje pokračujúci trend zvyšujúceho sa záujmu klientov o doplnkové služby v strediskách, a preto v tomto subsegmente TMR vidí ďalší potenciál rastu a rozširuje a skvalitňuje svoje gastro prevádzky. Prevádzková rentabilita tohto subsegmentu dosiahla 23,1% (21,6), pričom EBITDA sa zlepšila na 3,071 mil. EUR (2,402). Otváranie nových prevádzok, zvýšená návštevnosť, vyššie priemerné výdavky na návštevníka, ako aj početné marketingové eventy počas roka prispeli k pozitívnym výsledkom subsegmentu.

Športové služby a obchody
Výnosy tohto subsegmentu sú spojené s návštevnosťou Horských stredísk a Zábavných parkov, preto tiež nasledovali rastový trend a dosiahli 24,2% rast na úroveň 5,800 mil. EUR (4,670). V letnej sezóne sa tiež otvárali nové prevádzky v modernizovanom parku Legendia. Ukazovateľ výkonnosti EBITDA sa zlepšil o 18,3% na 1,119 mil. EUR (0,946) a prevádzková rentabilita subsegmentu dosiahla 19,3% (20,3).

Hotely
Hotely ukončili fiškálny rok s výnosmi vo výške 22,265 mil. EUR (19,910), čo je nárast o 11,8%. Okrem stabilnej priemernej obsadenosti a ADR hotelového portfólia, k vyšším výnosom hotelov prispeli aj dodatočné ubytovacie kapacity Hotela Kukučka, Chaletov Jasná de Luxe a nového Hotela Pošta, synergické efekty s Horskými strediskami a Tatralandiou, budovanie vzťahov s klientmi prostredníctvom programu GOPASS a efektívny marketing. K výsledkom tiež prispela maximálna obsadenosť hotelov hlavne vo vrcholových termínoch, ako obdobie Nového roka a „zlatý týždeň“ (24.12.-6.1.), úspešné leto v Tatrách aj vďaka nepriaznivej bezpečnostnej situácii v zahraničných dovolenkových destináciách. Ukazovateľ EBITDA sa zlepšil o 10,4% na 4,859 mil. EUR (4,402), čomu zodpovedá EBITDA marža 21,8% (22,1).

Realitné projekty
Výnosy z tohto segmentu dosiahli úroveň 5,855 mil. EUR (0,843). V uplynulom roku výnos z predaja 23 bungalovov Holiday Village Tatralandia, dvoch apartmánov Chalets Jasná de Luxe Centrum, jedného apartmánu Chalets Záhradky a 16 apartmánov Hotela Pošta dosiahol 5,442 mil. EUR. EBITDA sa tak zvýšila na  2,333 mil. EUR (1,116) s EBITDA  maržou 39,9% (132,5).

Finančná pozícia
Účtovná hodnota celkového majetku ku koncu obdobia bola 437,972 mil. EUR (375,701). Dlhodobý majetok vzrástol na 353,128 mil. EUR (308,365) najmä kvôli dokončeným investíciám, ktoré boli zaradené do majetku. Účtovná hodnota vlastného imania činí 113,149 mil. EUR (106,003). Celková zadlženosť Skupiny dosiahla 279,320 mil. EUR (229,805). Z toho vydané dlhopisy sú vo výške 184,842 mil. EUR. Bankové úvery Skupiny ku koncu obdobia mali hodnotu 94,478 mil. EUR.

Výhľad
Manažment očakáva pokračujúce pozitívne efekty z kapitálových investícií predchádzajúcich období v celkovej hodnote vyše 300 mil. EUR na nasledujúci finančný rok ako aj na ďalšie obdobia, čo sa týka zvyšujúcej sa návštevnosti, výdavkov návštevníkov v strediskách a rastúcu obsadenosť v hoteloch najmä mimo sezón. Intenzívna aktivita v segmente Realitné projekty by mala pokračovať aj v nasledujúcich obdobiach, čo by malo priniesť dodatočné výnosy a príjmy nielen v tomto segmente, ale aj v segmente Hotely a v doplnkových službách obchodov a gastro prevádzok. Postupná realizácia projektov modernizácie Legendie – Sliezskeho zábavného parku  a strediska Szczyrk by mala priniesť výsledky vo forme rastúcej návštevnosti a priemerných výdavkov na návštevníka v nasledujúcich obdobiach. Okrem pokračujúcej modernizácie poľských projektov sa TMR v najbližších obdobiach bude naďalej sústreďovať na využívanie intersegmentových synergií, manažment kvality, využívanie inovatívnych informačných technológií, zvyšovanie kvality ponúkaných služieb a svojho ľudského kapitálu a na aktívnu obchodnú politiku aj prostredníctvom programu GOPASS. V rozširovaní obchodnej činnosti sa TMR bude sústreďovať na rozvoj a modernizáciu prenajatého strediska Ještěd v Českej republike. V strednodobom horizonte sa bude snažiť o akvizíciu veľkého alpského horského strediska.

Ročná správa TMR 2016/17 je od 28. februára 2018 dostupná na www.tmr.sk.
_________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) e top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko, Hotel Pošta a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso a Horskú ubytovňu  Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. TMR si tiež prenajíma a prevádzkuje český lyžiarsky areál Ještěd. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (Szczyrk) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2017 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR vyše 300 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.