Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2016

28. apríla 2016
Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2016
Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2016

VYSOKÉ TATRY (28. apríl 2016) – 28. apríla 2016 sa v Grandhoteli Starý Smokovec vo Vysokých Tatrách konalo riadne valné zhromaždenie (RVZ) spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR). Akcionári prijali všetky návrhy predstavenstva.

Akcionári medziiným schválili individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za minulý finančný rok 2014/15 vo výške 19 tis. EUR. Spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o. bola opätovne zvolená za audítora TMR. Ďalej akcionári opätovne zvolili člena dozornej rady, Františka Hodorovského, ktorému uplynulo predchádzajúce funkčné obdobie. Tiež boli prijaté zmeny stanov, ktoré sa týkali rozšírenia predmetu činnosti TMR, zníženia počtu členov predstavenstva zo šiestich na štyroch a rozhodovania predstavenstva.

V rámci obchodného plánu na súčasný finančný rok predstavenstvo predstavilo finančný plán s ročnými výnosmi vo výške 76,0 mil. EUR, čo by predstavovalo 7,2% medziročný nárast. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) je plánovaný na 25,0 mil. EUR, čo je o 2,4% viac oproti prevádzkovému zisku v minulom roku.

V rámci investičnej stratégie sa bude TMR zameriavať na poľské a domáce prevádzky. Kapitálové výdavky na investície budú smerovať hlavne do poľského strediska Szczyrkowski Ośrodek Narciarski (SON), do parku Śląskie Wesołe Miasteczko (Sliezsky zábavný park) a tiež do zlepšovania kvality služieb v slovenských strediskách.

Viac informácií, vrátane zápisnice RVZ je k dispozícii na https://tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/valne-zhromadenia/. Zápisnica RVZ bude zverejnená do 15 dní.
__________________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De Luxe, Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje  stredisko Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON) a 75% podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2015 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR takmer 206 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave.