Zníženie základného imania TMR bolo zapísané do obchodného registra

24. októbra 2013
Zníženie základného imania TMR bolo zapísané do obchodného registra
Zníženie základného imania TMR bolo zapísané do obchodného registra

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (24. október 2013) – Zníženie základného imania spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je účinné od 22. októbra 2013.

Na základe rozhodnutia o znížení základného imania Spoločnosti, ktoré bolo prijaté na mimoriadnom valnom zhromaždení Spoločnosti dňa 22.08.2013, došlo s účinnosťou ku dňu 22. októbru 2013 ako dňu zápisu zníženého základného imania do príslušného obchodného registra k zníženiu základného imania Spoločnosti zo základného imania vo výške 221.337.534,-EUR na základné imania po znížení vo výške 46.950.386,-EUR, teda o sumu 174.387.148,-EUR. Zdroje získané zo zníženého základného imania vo výške 174.387.148,-EUR sa vyplatia akcionárom.

K zníženiu základného imania Spoločnosti došlo znížením menovitej hodnoty akcií, na ktoré je rozvrhnuté základné imanie Spoločnosti, t.j. znížením menovitej všetkých (6.707.198 kusov) akcií na menovitú hodnotu týchto akcií po znížení 7,-EUR. Počet hlasovacích práv spojených s akciami TMR zostáva nezmenený – 6.707.198.

Výplatu akcionárov zo zníženia základného imania Spoločnosť plánuje začiatkom budúceho roka 2014 následne po vydaní dvoch emisií dlhopisov do výšky 180 miliónov EUR.
___________________________________________________________________________
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý sám alebo prostredníctvom dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Tri studničky, Chalets Záhradky De Luxe a hotel Srdiečko, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež spoluprevádzkuje stredisko Štrbské Pleso a od zimnej sezóny 2012/2013 si prenajíma v spolupráci so spoločnosťou SMMR, a.s. aj horské stredisko Špindlerov Mlyn v ČR. TMR je zároveň vlastníkom Tatralandie. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu vo Fun Parku, relax v špeciálnej tropickej hale s morskou vodou, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. TMR tiež vlastní hotely a prenajíma hotely Kosodrevina, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2012 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 144 mil. €, tieto investície prispievajú k zvýšeniu štand