28.2.2023 Ročná správa 2021/22 (podľa požiadavky ESEF)