Deti učili ako zachraňovať životy, skvelý nápad podporil grantový program horského strediska Vysoké Tatry

Deti učili ako zachraňovať životy, skvelý nápad podporil grantový program horského strediska Vysoké Tatry
Deti učili ako zachraňovať životy, skvelý nápad podporil grantový program horského strediska Vysoké Tatry

VYSOKÉ TATRY (1. augusta 2023) Netradičnú možnosť vyskúšať si záchranu ľudského života masážou srdca a umelým dýchaním pripravilo pre návštevníkov Vysokých Tatier OZ Zvedavé svište. Hlavnými inštruktormi boli deti pod dohľadom dospelých  záchranárov.

Občianske združenie rozložilo svoj stan pri údolnej stanici pozemnej lanovky na Hrebienok. Okoloidúci turisti tak mali možnosť vyskúšať si oživovanie vďaka resuscitačnej figuríne, ktorá vďaka príslušenstvu ihneď aj vyhodnocovala kvalitu poskytovanej resuscitácie. Hlavnými inštruktormi boli deti z denného tábora, ktoré pozývali okoloidúcich mieriacich do hôr, aby si to vyskúšali a boli v prípade potreby schopní takúto prvú pomoc poskytnúť.

Naše deti to už ovládajú a teraz tieto svoje vedomosti odovzdávali ďalej. Zatiaľ sa s takouto výukou ľudia stretávajú skôr pri rôznych oficiálnych kurzoch napríklad pri autoškole a podobne. Možnosti skúsiť si to takto na verejnosti nie sú časté, preto sme to vymysleli a vďaka podpore z grantového programu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry aj začali realizovať. Myslím, že najväčšou výhodou je, že práve deti otvárajú bránu do týchto záchranárskych aktivít, pretože deti to vnímajú úplne inak ako dospelí. Dokonca to vedia oveľa srdečnejšie a lepšie podať, sú také autentické,“ uviedla Elena Dolinková z Materskej školy Nový Smokovec a OZ Zvedavé svište.

Výuka resuscitácie OZ Zvedavé svište s podporou grantu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry

V podobnom duchu ako v Starom Smokovci chcú deti inštruovať návštevníkov aj na iných miestach vo Vysokých Tatrách – na Hrebienku a v Tatranskej Lomnici.

Detská bezprostrednosť pomáha prekonávať akékoľvek bariéry. Bolo to vidieť na tom, ako deti oslovovali okoloidúce rodiny a tie prichádzali vyskúšať a nacvičiť si masáž srdca a umelé dýchanie. Na jednej strane sa to učia samotné deti, na strane druhej aj návštevníci Vysokých Tatier. Celé to bol veľmi dobrý nápad a preto sme tento projekt občianskeho združenia a materskej školy podporili,“ informoval riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.

Projekt výuky resuscitácie vrátane zakúpenia špeciálnej figuríny s príslušenstvom na vyhodnocovanie kvality resuscitácie zrealizovalo OZ Zvedavé svište vďaka podpore grantového programu spoločnosti TMR a horského strediska Vysoké Tatry s názvom Pre lepší život v meste Vysoké Tatry