Pozemná lanovka na Hrebienok si dopraje jesenný rekondičný pobyt vo Švajčiarsku

Pozemná lanovka na Hrebienok si dopraje jesenný rekondičný pobyt vo Švajčiarsku
Pozemná lanovka na Hrebienok si dopraje jesenný rekondičný pobyt vo Švajčiarsku

Vysoké Tatry – 30.9.2020 – Obľúbenú pozemnú lanovku premávajúcu vo Vysokých Tatrách zo Starého Smokovca na Hrebienok čaká revízia vo Švajčiarsku. Podvozok kabíny č.2 sa vydá na cestu do mesta Uetendorf, kde ho priamo v dielňach výrobcu prehliadnu, vymenia opotrebované diely a pripravia na ďalšiu bezpečnú prevádzku. Na trase medzi Smokovcom a Hrebienkom bude zabezpečená ekologická náhradná doprava.