Skiareál Ještěd a skupina ORLEN obnovujú lesy na Ještěde

Skiareál Ještěd a skupina ORLEN obnovujú lesy na Ještěde
Skiareál Ještěd a skupina ORLEN obnovujú lesy na Ještěde

LIBEREC (21. septembra 2023) Dvadsať hektárov nového lesa vráti Skiareál Ještěd do prírody ako náhradu za vybudovanie zjazdovky Nová Skalka v roku 2020. Zaväzuje ho k tomu memorandum „JEŠTĚDÉLE“, ktoré spoločnosť TMR Ještěd uzavrela pred modernizáciou lyžiarskeho strediska spoločne so Štatutárnym mestom Liberec.

Tohtoročná časť zalesňovania sa uskutoční v dňoch 23. a 24. septembra, kedy skiareál v spolupráci so skupinou ORLEN, zamestnancami a širokou verejnosťou vysadí vyše dvetisíc nových stromov. Aktívni účastníci sa môžu tešiť na odmenu v podobe skipasu alebo komentovanej prehliadky skokanských mostíkov. Tohtoročná etapa plánovaného zalesňovania sa uskutoční na nevyužitých plochách existujúcich či starých zjazdoviek v časti areálu Pod lany. Skiareál Ještěd tu plánuje v spolupráci so skupinou ORLEN a dobrovoľníkmi z radov verejnosti vysadiť celkom 2 260 sadeníc jedle, buku, javora či smreku podľa odporúčaní odborníkov ako základ nových a zdravých porastov druhovo pestrého lesa.

K postupnému zalesňovaniu územia mesta Liberec sa spoločnosť TMR Ještěd ako prevádzkovateľ skiareálu zaviazala v rámci memoranda „JEŠTĚDÉLE“, ktoré uzavrela so Štatutárnym mestom Liberec a Mestskými lesmi Liberec pred vybudovaním zjazdovky Nová Skalka. Tá zvýšila nielen konkurencieschopnosť strediska, ale aj bezpečnosť lyžiarov. Jej vybudovanie a čiastočné rozšírenie kritických miest ďalších zjazdoviek si v roku 2020 vyžiadalo odlesnenie zhruba 6,68 hektára prevažne smrekovej monokultúry. Projekt výstavby novej zjazdovky Skiareál Ještěd na základe pripomienok odborníkov upravil tak, aby minimalizoval negatívne dopady na prírodu.  „Je to jeden z našich dôležitých záväzkov vo vzťahu k mestu Liberec, jeho obyvateľom a ekologickým združeniam. Verejne sme sa zaviazali, že do prírody postupne vrátime 20 hektárov nového lesa a náš sľub plníme. A nielen to. Už pri realizácii zjazdovky Nová Skalka sme zmenšili záber svahu, znížili plánovanú intenzitu nového osvetlenia, zachovali sme vzácne pramenisko v dolnej časti Slalomáku, zabezpečili sme zadržiavanie vody v krajine novým systémom odvodňovacích rýh a vsakovacích jám, podporili sme vznik nových lokálnych biotopov. Chceme byť príkladom toho, že prevádzku lyžiarskeho strediska a jeho dlhodobý rozvoj je možné robiť s maximálnym rešpektom k ochrane životného prostredia,“ uviedol Igor Rattaj, predseda predstavenstva Tatry mountain resorts, a.s. (TMR).

Tohtoročný projekt zalesňovania a výsadby nových lesov na Liberecku bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.