TMR je pripravená podporiť vznik a prevádzku záchrannej chovnej stanice pre hlucháňa

TMR je pripravená podporiť vznik a prevádzku záchrannej chovnej stanice pre hlucháňa
TMR je pripravená podporiť vznik a prevádzku záchrannej chovnej stanice pre hlucháňa

Vysoké Tatry – 20.10. 2010 – Televízne spravodajstvo prinieslo v uplynulých dňoch informáciu o hlucháňovi, ktorý bol nájdený na zjazdovej trati nad lokalitou Štart v Tatranskej Lomnici. Podľa prezentovaných informácií sa vták mal stať obeťou zrážky s lanom lanovky. Prevádzkovateľ strediska prípad neberie na ľahkú váhu a je pripravený podieľať sa na záchrane a zveľadení populácie tohto chráneného druhu v Tatrách.