Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2022

Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2022
Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2022

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (30. mája 2022) – Dňa 25. mája 2022 sa v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši konalo riadne valné zhromaždenie (RVZ) spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Spoločnosť TMR). Akcionári prijali všetky návrhy predstavenstva.

Akcionári medziiným schválili individuálnu účtovnú závierku a návrh na úhradu straty dosiahnutej za minulý finančný rok 2020/21 vo výške 16.904 mil. EUR a to tak, že celá strata vo výške 16.904 mil. bude uhradená z nerozdelených ziskov minulých rokov a zároveň schválili návrh na úhradu strát minulých rokov vo výške 18.429 mil. EUR a to tak, že straty minulých rokov vo výške 18.429 mil. EUR budú uhradené z nerozdelených ziskov minulých rokov.  Spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o. bola opätovne zvolená za audítora TMR. Ďalej akcionári opätovne zvolili za člena dozornej rady p. Romana Kudláčka.

V rámci obchodného plánu predstavenstvo informovala o zmenách akcionárskych benefitov v  rámci „akcionárskeho klubu“. Zmeny akcionárskeho klubu sú zverejnené https://www.tmr.sk/akcionarsky-klub/.

 Výsledky hlasovania budú uverejnené v lehote 15 dní na http://tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/valne-zhromazdenia/.