Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2023

Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2023
Výsledky riadneho valného zhromaždenia TMR 2023

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (1. júna 2023) – Dňa 31. mája 2023 sa v Holiday Village Tatralandia v Liptovskom Mikuláši konalo riadne Valné zhromaždenie (RVZ) spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (Spoločnosť TMR).

Akcionári schválili individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku dosiahnutého za minulý finančný rok 2021/22 vo výške 3.287 mil. EUR a to tak, že časť zisku vo výške = 328 746,98 EUR sa použije na doplnenie rezervného fondu, časť zisku vo výške = 16 437,35 EUR sa použije na prídel do sociálneho fondu a časť zisku vo výške = 2 942 285,49 EUR sa prevedie na účet Nerozdelený zisk minulých období. Schválená bola aj zmena stanov Spoločnosti TMR a zmena Pravidiel odmeňovania orgánov verejnej akciovej spoločnosti.  Spoločnosť KPMG Slovensko spol. s.r.o. bola opätovne zvolená za audítora Spoločnosti TMR. Ďalej akcionári schválili akcionársky návrh na odvolanie Ing. Bohuša Hlavatého z funkcie člena dozornej rady k 30. 6. 2023 a zároveň schválili akcionársky návrh na opätovnú voľbu  Ing. Pavla Mikušiaka za člena dozornej rady od 1. 6. 2023 a akcionársky návrh na voľbu Ing. Jozefa Hodeka za člena dozornej rady od 1. 7. 2023.

Výsledky hlasovania budú uverejnené v lehote 15 dní na http://tmr.sk/pre-investorov/zakonne-zverejnenia/valne-zhromazdenia/.