Objekt technickej vybavenosti – čerpacia stanica a trafostanica Otupné (1 kópie)