Tender VN a NN časti Vodná nádrž Zadná voda a ČS Otupné