Hospodárske výsledky

9. júna 2022

19.09.2012 Trištvrteročná správa 2011/12

9. júna 2022

28.02.2013 Ročná správa 2011/12

9. júna 2022

15.03.2013 Správa za 1. kvartál 2012/13

9. júna 2022

28.06.2013 Polročná správa 2012/13

9. júna 2022

13.09.2013 Trištvrteročná správa 2012/13

9. júna 2022

28.02.2014 Ročná správa 2012/13

9. júna 2022

19.03.2014 SPRÁVA ZA 1. KVARTÁL 2013/14

9. júna 2022

30.06.2014 Polročná správa 2013/14

9. júna 2022

19.09.2014 Trištvrteročná správa 2013/14

9. júna 2022

28.02.2015 Ročná správa 2013/14

9. júna 2022

19.03.2015 Správa za 1. kvartál 2014/15

9. júna 2022

30.06.2015 Polročná správa 2014/15

9. júna 2022

18.09.2015 TRIŠTVRTEROČNÁ SPRÁVA 2014/15

9. júna 2022

29.02.2016 Ročná správa 2014/15

9. júna 2022

30.06.2016 Polročná správa 2015/16

9. júna 2022

28.02.2017 Ročná správa 2015/16

9. júna 2022

30.06.2017 Polročná správa 2016/17

9. júna 2022

28.02.2018 Ročná správa 2016/17

9. júna 2022

29.06.2018 POLROČNÁ SPRÁVA 2017/18

9. júna 2022

28.02.2019 ROČNÁ SPRÁVA 2017/18

9. júna 2022

28.06.2019 Polročná správa 2018/2019

9. júna 2022

27.03.2020 Ročná správa 2018/19

9. júna 2022

30.06.2020 Polročná správa 2019/20

30. júla 2021

30.07.2021 POLROČNÁ SPRÁVA 2020/21