Hospodárske výsledky

31. júla 2023

31.07.2023 Polročná správa 2022/2023

28. februára 2023

28.2.2023 Ročná správa 2021/22 (podľa požiadavky ESEF)

29. júla 2022

29.07.2022 POLROČNÁ SPRÁVA 2021/22

20. júla 2022

28.02.2022 ROČNÁ SPRÁVA 2020/21

9. júna 2022

19.03.2007 Interhouse Tatry, s.r.o.

9. júna 2022

30.04.2007 Tatranské lanové dráhy, a.s.

9. júna 2022

10.05.2007 GRANDHOTEL PRAHA, a.s.

9. júna 2022

30.09.2007 Tatry mountain resorts, a.s.

9. júna 2022

29.01.2008 Tatranské lanové dráhy, a.s.

9. júna 2022

29.02.2008 Interhouse Tatry, s.r.o.

9. júna 2022

20.05.2008 Tatry mountain resorts, a.s.

9. júna 2022

10.06.2008 GRANDHOTEL PRAHA, a.s.

9. júna 2022

30.04.2009 Tatry mountain resorts, a.s.

9. júna 2022

02.03.2010 Tatry mountain resorts, a.s.

9. júna 2022

02.03.2010 Tatranské lanové dráhy, a.s.

9. júna 2022

05.05.2010 Interhouse Tatry, s.r.o.

9. júna 2022

05.05.2010 GRANDHOTEL PRAHA, a.s.

9. júna 2022

28.02.2011 Ročná správa 2009/10

9. júna 2022

18.03.2011 Správa za 1. kvartál 2010/11

9. júna 2022

30.06.2011 Polročná správa 2010/11

9. júna 2022

16.09.2011 Trištvrteročná správa 2010/11

9. júna 2022

29.02.2012 Ročná správa 2010/11

9. júna 2022

16.03.2012 Správa za 1. kvartál 2011/12

9. júna 2022

29.06.2012 Polročná správa 2011/12