Experti z Cluster Montagne navštívili strediská TMR na Slovensku

Experti z Cluster Montagne navštívili strediská TMR na Slovensku
Experti z Cluster Montagne navštívili strediská TMR na Slovensku

JASNÁ/VYSOKÉ TATRY (28. septembra 2023) Experti z Cluster Montagne, francúzskeho združenia pre trvalo udržateľný rozvoj horských oblastí navštívili horské strediská Jasná a Vysoké Tatry. Výmena a zdieľanie aktuálnych trendov v rozvoji horských oblastí a produktov cestovného ruchu prinieslo veľa zaujímavých impulzov pre obe strany.

V dňoch 10. až 15. septembra vycestovala delegácia z Cluster Montagne na Slovensko, aby zhodnotila vývoj horského turizmu v krajine v letnom aj zimnom období. Francúzska delegácia bola zložená zo zvolených horských predstaviteľov, zástupcov prevádzkovateľov stredísk a odborníkov v oblasti prevádzky, bezpečnosti, značenia, diverzifikácie a digitalizácie horských stredísk. „Cieľom cesty bolo stretnúť sa so zainteresovanými a podeliť sa o naše vízie horského turizmu, skúsenosti a odborné znalosti,“ informoval Benoit Robert, riaditeľ Cluster Montagne.

Na francúzskych hostí urobilo podľa ich vlastných slov priamo na mieste dojem viacero vecí:

  • krása slovenských hôr, ktoré zostávajú autentické a prirodzené;
  • kvalita ponuky cestovného ruchu, ktorá často zodpovedá medzinárodným štandardom;
  • silná horská kultúra klientely navštevujúcej strediská;
  • neustála pozornosť venovaná zákazníkom počas ich pobytu;
  • celková profesionálna úroveň ľudí pôsobiacich v cestovnom ruchu(propagácia, manažment, rozvoj atď.);
  • pretrvávajúca investičná dynamika;
  • dobrá vyváženosť medzi letnou a zimnou návštevnosťou v strediskách;
  • vynikajúca hodnota destinácie za peniaze.

Zo všetkých týchto dôvodov sme v Cluster Montagne presvedčení, že slovenské horské strediská majú veľkú budúcnosť. Chceme pokračovať vo svojich vzťahoch s miestnymi hráčmi s cieľom identifikovať oblasti pre budúce spoločné aktivity, obojstranne prospešnú spoluprácu a trvalo udržateľný rozvoj našich horských destinácií,“ zhodnotil Benoit Robert. 

Pozitívnu odozvu od francúzskych expertov vnímame s rešpektom. Bolo zaujímavé vypočuť si ich názory a zoznámiť sa napríklad s možnosťami a podporou, ktoré majú horské strediská vo Francúzsku od miestnych samospráv alebo združení cestovného ruchu. S expertmi ostávame naďalej v spojení a sme pripravení hľadať inšpiratívne príklady trvalo udržateľného rozvoja, ktoré dokážeme aplikovať aj v našich horských

Pozitívnu odozvu od francúzskych expertov vnímame s rešpektom. Bolo zaujímavé vypočuť si ich názory a zoznámiť sa napríklad s možnosťami a podporou, ktoré majú horské strediská vo Francúzsku od miestnych samospráv alebo združení cestovného ruchu. S expertmi ostávame naďalej v spojení a sme pripravení hľadať inšpiratívne príklady trvalo udržateľného rozvoja, ktoré dokážeme aplikovať aj v našich horských strediskách na Slovensku,“ zhodnotil návštevu Branislav Kačkovič, prevádzkový riaditeľ TMR na Slovensku.