Fantastické! Nová lanovka v Jasnej získala hneď dve ocenenia v súťaži Stavba roka 2022!

Fantastické! Nová lanovka v Jasnej získala hneď dve ocenenia v súťaži Stavba roka 2022!
Fantastické! Nová lanovka v Jasnej získala hneď dve ocenenia v súťaži Stavba roka 2022!

Bratislava (23. marca 2023) Nová lanovka spájajúca Bielu púť s Priehybou bola hlavnou novinkou, s ktorou lyžiarske stredisko Jasná vstupovalo do zimnej sezóny 2022/23. Dve ocenenia v súťaži Stavba roka sú dôkazom, že lanovka zaujala nielen verejnoť aj odborníkov.

V poradí 28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže Stavba roka 2022 zorganizovalo Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ďalšími odbornými partnermi. Odborná porota z prihlásených projektov nominovala do finálovej časti súťaže 16 stavieb z celého Slovenska. V ich konkurencii získala nová lanovka v Jasnej hneď dve ocenenia – Cenu verejnosti a Cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie.  

Chcel by som poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k realizácii stavby – predstaviteľom štátnej správy, samosprávy, vlastníkom pozemkov, projektantom a dodávateľom. Za krátky čas postaviť takúto stavbu v náročných atmosférických podmienkach nebolo jednoduché, ale podarilo sa,” uviedol pri preberaní ocenení Vladimír Čukan, riaditeľ realizácie rozvoja v spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR).

Je to fantázia. Na jednej strane sa Jasná konečne po dlhých rokoch dočkala lanovky, ktorá na severe doplnila a vytvorila priamu líniu na Chopok, na druhej strane sme ukázali, že stredisko medzinárodných parametrov si zaslúži iný, výnimočný prístup aj pri budovaní takej bežnej veci ako je lanovka. Je super, že to ocenila nielen verejnosť ale aj odborníci,“ komentoval ocenenia pre novú lanovku Igor Rattaj, predseda predstavenstva TMR.

Odborná porota súťaže pri novej lanovke vyzdvihla originálny koncept vytvorenia jedinečnej, nepravidelnej a rôznorodej inžinierskej stavby  v náročnom horskom prostredí s obmedzenými možnosťami prístupu  a precízny spôsob riešenia technických detailov.

Výstavba novej lanovky začala v septembri 2021, prvých lyžiarov previezla na začiatku decembra 2022. Investícia vo výške viac ako 17 mil. Eur zásadným spôsobom zrýchlila a zjednodušila prepravu na Chopok, zabezpečila jeho ekologické zásobovanie a zároveň ho sprístupnila bezbariérovo aj hendikepovaným návštevníkom či mamičkám s kočiarmi. Dolná stanica, umiestnená na Bielej Púti, prirodzene architektonicky a funkčne nadväzuje na budovu Central Jasná – Východ. Táto stanica je riešená ako trojpodlažný nástupný obslužný objekt. V dvoch spodných podlažiach sa nachádzajú technické priestory, kancelárie a parkovacie miesta. V rámci podzemia sú situované verejné WC, prístupné aj zo zjazdovky, aj z parkovacieho domu. Najvyššie podlažie slúži na nástup a výstup klientov. Tu je umiestnený velín technológie dolnej stanice, ako aj priestory na garážovanie a servis kabín lanovej dráhy. Technológiu 15 miestnej kabínovej lanovky dodala spoločnosť Doppelmayr.

Samostatnou kapitolou novej stavby je špeciálna potlač na sklenenom plášti budovy, ktorá bude pripomínať mráz aj v lete. Face one potlač vznikla tak, že hotové sklenené tabule sa opäť nahriali na 200˚C a na ne sa aplikovalo farebné sklo v tekutej forme. Vytvorilo sa tak sklo v skle a potlač sa stala súčasťou fasády. Vonkajšia potlač znázorňujúca mráz pochádza z grafického návrhu Wandy Valihrachovej zo spoločnosti LASVIT, grafické členenie fasády dali dohromady architekti a technici SIAL spolu so zástupcami spoločnosti WIEDEN.

Autori architektonického riešenia:

doc. Ing. Arch. Jiří Buček

Projektanti architektonickej časti:

SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. Liberec

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Zdeněk Dřevěný, Ing. Miroslav Mačičák, Ing. Martin Balucha, PhD.

Hlavný zhotoviteľ:

Desať s. r. o., Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Wieden s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Pavol Duchnický, Peter Kurčinka

Stavebník, developer:

Tatry mountain resorts, a. s.

Dozorná činnosť:

Ing. Vladimír Čukan, Ing. Pavel Duchnický, Milan Lipták, Ing. Eduard Markocsy

Stavebné nákl. (bez DPH):

17,5 mil. EUR

Doba výstavby:

09/2021 – 11/2022