Grantový program Pre lepší život v meste Vysoké Tatry podporí v roku 2024 spolu 8 projektov

Grantový program Pre lepší život v meste Vysoké Tatry podporí v roku 2024 spolu 8 projektov
Grantový program Pre lepší život v meste Vysoké Tatry podporí v roku 2024 spolu 8 projektov

VYSOKÉ TATRY (12. 2. 2024) Grantový program Pre lepší život v meste Vysoké Tatry vstúpil do svojho štvrtého ročníka. O finančnú podporu na zlepšenie života komunity a zveľadenie prostredia v meste Vysoké Tatry sa uchádzalo spolu 11 projektov. 

Galéria projektov podporených v roku 2023.

Grantový program zriadila spoločnosť TMR a horské stredisko Vysoké Tatry v roku 2019 ako transparentný spôsob podpory Tatier, zaujímavých nápadov a iniciatív samotných Tatrancov.  Do uzávierky aktuálneho ročníka, ktorá bola 31. decembra 2023, bolo podaných spolu 11 projektov. Komisia zložená zo zástupcov horského strediska a samosprávy napokon rozhodla o podpore ôsmich z nich, pre ktoré prerozdelila 20 058,-€. Najviac podporených projektov cieli na deti, mládež a športovcov. „Od vzniku nášho grantu sme sa vždy snažili prioritne podporovať práve tieto cieľové kategórie, pretože deti a mládež sú naša budúcnosť. V aktuálnom ročníku to vyšlo tak, že sme podporili nielen škôlky, školy a športové kluby, ale napríklad aj horský festival v Tatranskej Lomnici. Samostatnou kapitolou je podpora záchrany ikonického kostolíka v Starom Smokovci, ktorý je v havarijnom stave,“ informoval riaditeľ horského strediska Dušan Slavkovský.   

Každý projekt, ktorý podporí zlepšenie života v meste je vítaný. A zvlášť keď ide o deti. Či ZUŠ alebo športové kluby dosahujú vynikajúce výsledky a bolo by chybou ich nepodporiť. Nech deti športujú, venujú sa záľubám a nesedia doma pri počítačoch,“ doplnil primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák.

Projekty podporené z grantového programu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry v roku 2024:

Nákup športového vybavenia   

Predkladateľ: ZUŠ Tatranská Lomnica

Projekt zahŕňa zakúpenie špeciálneho gymnastického vybavenia, ktoré si škola z vlastných zdrojov nemôže dovoliť. Profesionálne vybavenie by chceli využiť na obohatenie choreografií o gymnastické prvky. Žiaci ZUŠ vybojovali veľké úspechy v tanečných súťažiach doma aj v Európe, v minulom roku sa prebojovali až do európskeho Grand finále na Balatone, odkiaľ si priniesli zlaté medaily.

Záverečné tanečné vystúpenie ZUŠ 

Predkladateľ: ZUŠ Tatranská Lomnica

Projekt zahŕňa podporu najdôležitejšej akcie ZUŠ, na ktorej sa predstaví 130 účinkujúcich. Svoje umenie predvedú pred tisíckou divákov z Vysokých Tatier a okolia. Ide o finančne nákladný projekt zahŕňajúci výstavbu pódia, techniku, ozvučenie, propagačné materiály, kostýmy, výrobu kulís, nákup materiálu, prípravu a nájom priestoru.

•Mesto Vysoké Tatry

Nákup kompletov na bežecké lyžovanie pre MŠ

Cieľom je zabezpečenie kompletnej výbavy na bežecké lyžovanie pre deti v predškolskom veku. Ide o komplety pozostávajúce z bežeckých lyží, viazania, bežeckých paličiek a bežeckých topánok. Cieľom projektu je skvalitnenie vybavenia a zlepšenie dostupnosti tohto športu pre deti.

•Mesto Vysoké Tatry

Nákup bezpečnostných zábran

Cieľom projektu je nákup zariadení na ohraničenie dráh pri organizovaní bežkárskych pretekov detí a mládeže. Jedná sa o ohraničovacie zariadenia (V-border) s dĺžkou strany cca 100cm. Ide o mobilné zariadenia, ktoré sa dajú presúvať podľa potrieb súťažiacich detí.

•Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec

Nákup pomôcok do odbornej učebne

Cieľom projektu je dovybavenie cukrárskej odbornej učebne a kvalitná príprava žiakov pre uplatnenie na trhu práce a špeciálne v gastronómii v cestovnom ruchu.

•Slovenský zväz sánkarov

Nákup sánkarského vybavenia pre deti a mládež

Slovenský zväz sánkarov sa venuje tréningu žiakov, mládeže a reprezentácie, zabezpečuje bezplatné tréningy pre žiakov z Vysokých Tatier. Z grantových prostriedkov chce zabezpečiť nákup dostatok certifikovaných sánkarských topánok, rukavíc s hrotmi a prilieb.

•OZ Zachráňme poklady Tatier

Oprava a obnova kostola Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Starý Smokovec  – oprava veže

Hlavným zámerom projektu je zabrániť havarijnému stavu – zrúteniu veže a zároveň sa postarať aj o dôstojný zovňajšok kostolíka, ktorý sa nachádza vo frekventovanej lokalite Vysokých Tatier a súčasný stav tejto NKP aj po vizuálnej stránke nie je prínosom k atraktivite danej lokality.

•OZ Žiť Tatry

2.ročník Festival Tatranské výšiny 29. 6. 2024

Tatranské výšiny je druhý ročník športovo – kultúrneho festivalu pre všetkých milovníkov hôr, turistiky a prírody. Prvý ročník bol venovaný horským povolaniam, témou druhého ročníka budú horské športy – paraglajding, turistika, horolezectvo, cyklotrial, lyžovanie. Pozvanie prijali Juraj Koreň, Ladislav „Tatko“ Janiga, Andrea Saloňová, Veronika Velez – Zuzulová. Beseda s hosťami bude spríjemnená hudobným sprievodom speváčky a multiinštrumentalistky Tamary Kramar. Večer bude súčasťou podujatia letné kino – premietanie filmu Štítova stena od Rasťa Hatiara.

Počas štyroch doterajších ročníkov grantového programu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry bolo podporených spolu 34 projektov za viac ako 80-tisíc eur. V uplynulých ročníkoch boli z prostriedkov grantového programu vybudované náučné chodníky, altánky, podporené miestne športové kluby, športové a kultúrne podujatia, dovybavené škôlky a školy, vybavené športoviská, zakúpená ozvučovacia technika pre komunitné divadelné predstavenia, vyšla zaujímavá kniha pre deti v rámci projektu Kyslíkovci, boli zrealizované terénne úpravy bežeckých tratí, vznikli knižné búdky, informačné totémy pri pamiatkach, zakúpená technika na nácvik prvej pomoci a ďalšie zaujímavé projekty. Všetky podporené projekty spája jeden spoločný cieľ – zlepšiť život komunity a zveľadiť prostredie mesta Vysoké Tatry. Viac informácií o grantovom programe ako aj podporených projektoch nájde verejnosť na webe www.vt.sk/grant.